خانه » هاون سنگی

در حال نمایش 10 نتیجه

هاون (زعفران ساب) سنگ مرمر بزرگ پایه بلند

355,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • قابل اجرا با انواع سنگ مرمر
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ مرمر انتخابی شما 
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 15 سانتی متر
 • مناسب آشپرخانه و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ سفید ازنا بزرگ

655,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ سفید ازنا درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ ازنا
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 22 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن آجیل چهار مغز، دمنوش، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مشکی خط سفید بزرگ

655,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ مشکی سفید بلک رز درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ بلک رز
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 22 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن آجیل چهار مغز، دمنوش، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ سفید ازنا متوسط

545,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ سفید ازنا درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ ازنا
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 17 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن آجیل چهارمغز، دمنوش، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مشکی خط سفید متوسط

545,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ مشکی سفید بلک رز درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ بلک رز
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 17 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن گردو، حبوبات، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ سفید ازنا کوچک

435,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ سفید ازنا درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ سفید ازنا
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 12 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن آجیل چهار مغز، دمنوش، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مشکی خط سفید کوچک

435,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • سنگ مشکی سفید بلک رز درجه یک صادراتی 
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ بلک رز
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 12 سانتی متر
 • قابل استفاده برای ساییدن گردو، حبوبات، زعفران و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مرمر پایه بلند

165,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • قابل اجرا با انواع سنگ مرمر
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ مرمر انتخابی شما 
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 9 سانتی متر
 • مناسب آشپرخانه و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مرمر کوچک

110,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • قابل اجرا با انواع سنگ مرمر
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ مرمر
 • امکان سفارش انتخاب کم رگه و یا پر رگه بودن محصول با هماهنگی با پشتیبانی
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 5 سانتی متر
 • مناسب آشپرخانه و ...

هاون (زعفران ساب) سنگ مرمر پایه کوتاه

145,000 تومان

ویژگی‌های محصول

 • امکان ثبت سفارش پرداخت در محل
 • قابل اجرا با انواع سنگ مرمر
 • هاون سنگی به همراه دسته هاون از جنس سنگ مرمر انتخابی شما 
 • هاون و زعفران ساب به ارتفاع 7 سانتی متر
 • مناسب آشپرخانه و ...